หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์
89 หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 039-447852, email : tewapitak5@gmail.com